Villkor

Allmänna villkor:
—————-

Den som skriver inlägg eller laddar upp material har ett stort ansvar och därför är det viktigt att du läser igenom dessa villkor.

Genom att använda tjänsterna på SVBI.se Webbplatsen godkänner du Allmänna Villkor och förbinder dig att följa dem.

1. Tänk på lagen om upphovsrätt när du skickar in texter och bilder för publicering på SVBI.se.
Det innebär att du inte får skicka in andras bilder, texter utan godkännande från rättighetshavarna.
Redaktionen raderar sådant material det kan utgöra brott mot upphovsrätten.

2. Allt innehåll på SVBI.se omfattas av den svenska upphovsrättslagstiftningen.
Det innebär att design, struktur, texter och bilder inte får kopieras eller användas utan tillstånd.

3. Du får inte skriva inlägg eller publicera material som strider mot svensk lag:
Rasistiska inslag, hets mot folkgrupp, pornografi, hot eller kränkande uttalanden om personer, uppmaning till våld eller kriminella handlingar,
icke demokratiska uttalande, reklam eller uttryckligt gynnande av produkter och företag, förespråkande av narkotika, alkohol eller tobak.

.Observera att redaktionen har rätt att göra sina egna bedömningar och att vi kan radera olämpliga inlägg och länkar
samt ta bort användare som bryter mot villkoren.

4. Du får inte överföra filer som innehåller virus eller skadade filer som kan skada funktionen hos någon annans dator.

5. Det material du skickar in till oss, ger du rätt till SVBI.se att använda, mångfaldiga, ändra i, samt publicera i våra framtida medieprodukter
utan skyldighet att betala ersättning och din mejladress eller personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje part.

6. SVBI.se ansvarar inte för innehåll på webbplatser som SVBI.se länkar till eller informerar om eller för tjänster och produkter som tillhandahålls av någon annan än SVBI.se

7. SVBI.se har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande vi informerar om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Informationen om Ändringen i villkor lämnas på webbplatsen.

8. SVBI.se har rätt att ändra dessa villkor.
.Det är därför bra om du som besökare/annonsör emellanåt går in på allmänna villkor för att se om ev. ändringar gjorts.

9. Ansvar: SVBI.se garanterar inte oavbruten eller säker tillgång till sina tjänster, driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför SVBI.se kontroll och ställer inga garantier gällande webbsidans funktioner och tillgänglighet. SVBI.se är inte ansvarig för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och innehåll, vid teknisk fel ersätts högst annonskostnaden.

SVBI.se är en annonsplats som låter användare annonsera, köpa, sälja produkter och tjänster. SVBI.se har ingen ansvar om transaktionen mellan köpare och säljare och att ett erbjudande eller en försäljning av ett objekt är giltigt och lagligt bara för att det förekommer på SVBI.se webbsidan.
SVBI.se ansvarar inte för de utannonserade produkter eller tjänster.

SVBI.se ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

10. Observera att du alltid kan säga upp tjänsten genom att skicka ett mail till oss.

11. SVBI.se lämnar inga garantier för innehåll, information, produkter, tjänster, som tillhandahålls av eller genom SVBI på SVBI webbplats.

 

Villkor för annonsering på SVBI.se:
———————————-

1. Allmänt
Dessa villkor gäller mellan SVBI.se som ägs av VCABsweden AB och företagaren avseende tillhandahållande av reklamplats i Branschguiden.
Villkoren finns alltid tillgängliga på SVBI.se och SVBI.se äger rätt att ändra villkoren.

2. Villkorsinnehåll
SVBI.se erbjuder olika annonserings och exponering möjligheter för företagare.

3. Enkel exponering
Alla företag erbjuds mot gällande prislista att registrera Företagetsnamn, logotyp, fax, email, Adress med telefon och faxnummer.
Tillhörighet i en eller flera relevanta kategorier till företagets verksamhet.

4. Utökad Exponering via infosida och rätten att publicera pressreleaser med sitt företags nyheter.
Företag erbjuds att enligt gällande prislista få ökad exponering i första sidan:
– med en egen infosida, med utökad information om företaget inkl logotyp och max 10 st bilder som är relaterade med företagets produkter eller tjänster.
– med en mejlfunktion, till företagets e-postadress.
– genom en länk till företagets egen hemsida.

5. Beställning av enkel eller utökad exponering annonsplats
Företaget kan beställa via mejl och formulär på SVBI.se eller per telefon.
Avtalet om enkel eller utökad annonsplats anses ingånget när företaget gör beställningen av annonsplats.
Vid beställning av utökade exponering skickas en faktura som bekräftelse till företaget.

6. Utökad exponering, Produktion av annonsplatsen
SVBI.se förbinder sig att snarast möjligt lägga ut företagets annonsplats efter att faktura skickats till företaget, enligt avtalet.
Det är upp till annonsören att producera och tillhandahålla SVBI.se med den presentationstext, bilder och kontaktuppgifter som skall exponeras på beställarens infosida.

7. Utökad exponering – Reklamation
Kunden äger rätt att inom fem arbetsdagar kontrollera fakturan att uppgifterna i annonsplatsen är korrekta.
Reklamation skall ske skriftligen via mejl eller rekommenderat brev.

8. Ändring i Annonsplatsen
Kunden äger rätt att ändra uppgifterna i annonsplatsen utan att säga upp avtalet.
Ändringar kan genomföras först efter kontakt med SVBI.se och via de adresser och telefonnummer som finns på SVBI.se under ”Kontakt”.

9. Ansvaret för innehållet i Annonsplatsen
Kunden ansvarar för att den information som återges i annonsplatsen är korrekt och inte står i strid med lag samt inte gör intrång i annans rätt
eller på annat sätt står i strid med god marknadsföringssed av varor och/eller tjänster eller framstår som oetisk.
SVBI.se förbehåller sig rätten att, vid sådant förhållande, inte publicera sådana uppgifter och/eller bilder via annonsplatsen.
Kunden är skyldig att ersätta SVBI.se för all den skada, både direkt, indirekt och ekonomisk skada, som kan drabba SVBI.se p.g.a. innehållet i eller utformningen av annonsplatsen.

10. Utökad exponering, Betalningsvillkor och dröjsmålsränta m.m.
Faktura skickas till kunden inom en till fem vardagar från beställningen.
Kunden skall erlägga betalning inom 20 dagar från Beställningen och enligt villkoren i fakturan.

11.1 Om inte SVBI.se erhåller betalning inom angiven tid är Kunden skyldig att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen.
I förekommande fall ansvarar Kunden härutöver för kostnader avseende betalningspåminnelse,
inkassokostnader och indrivningskostnader samt rättegångskostnader.

12. Utökad exponering – Avtalstid och uppsägningstid
Avtalet gäller från beställningen, d.v.s. då avtalet ingås, och under den tid som framgår av fakturan.

SVBI.se ägs av VCABsweden AB som är ansvarig för denna webbplats.

 

Snabbmeny:

Carterpillar

Read more