Berlex AB tillverkar alla typer av skyltar. SIGNALREGLERAT ÖVERGÅNGSSTÄLLE.
Våra mobila signaler för övergångsställe ger en säker och trygg övergång

0303-922 00