Svensk Byggtjänst samlar in och förädlar information så att den blir till kunskap som vi sedan erbjuder branschen.