Jag har ett bygg företag från 1999, i form av Aktiebolag bokföring och bokslut för 2013 är klar men inte skickat än.

För mer info maila mig.

Pris diskuteras.

Annons Nummer: 402261717