CGT Metallvaruhusets mål är att alltid svara upp mot våra kunders önskemål och mot marknadens och våra leverantörers krav. Vårt kvalitetsarbete ska garantera rätt produkt till rätt pris i rätt tid, samt rätt kvalitet på våra tjänster.

08-5056 58 00