Vi tillverkar kompositdetaljer i halvfabrikat såsom komplett monterade detaljer till fordons- och annan tillverkningsindustri med kvalificerade slutprodukter.