Avfall Sverige ser samarbetet som ett steg i riktningen mot att medverka till att skapa den marknadsplats som sektorn behöver för att utvecklas.