Entreprenad Expo är en entreprenadmässa för alla som jobbar med maskiner inom entreprenad, bygg, mark och grönytebranschen.

Från E6:an tag avfart nr 21 mot Lund. Mässområdet finns vid Borgeby kyrkväg, Lund.