Stark-produkter väljs av ledande entreprenörer, när man behöver kvalitativa arbetsredskap för plogning, sandning, planing, grävning och sopning.

Återförsäljare i Sverige: Umeå Försäljning AB www.ufoab.se

+358 (0) 17 731 565