Samma mässa – i nytt sällskap Miljövänlig värme.
Men också lika miljövänlig kyla och elproduktion.
Fjärrvärmemässan arrangeras parallellt med VA-mässan och Elmia Avfall & Återvinning, den 30 september – 2 oktober 2014.

Telefon, växel: +46 (0)36-15 20 00