Elmia Lantbruk Maskin & Fält är den naturliga mötesplatsen för dig som arbetar med eller är intresserad av lantbruksmaskiner och produkter relaterade till växtodling i fält.

Telefon, växel: +46 (0)36-15 20 00