MaskinLeverantörerna – ML – är branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner.
Arbetet bedrivs i sex sektioner:
Bygg och anläggningssektionen, Trucksektionen, Skogsmaskinsektionen, Vägunderhållsmaskinsektionen, sektion Lantbruk och sektion Grönytemaskiner