MTB har sedan starten kvalitetssäkrat våra produkter och tjänster.
Vår vision är att vara ledande inom kvalitet och leveransprecision.
MTB har varje år ca 200 nya kunder, detta gör oss till marknadsledande inom vår bransch.

08-739 00 57