Vi utför borr eller pålning.

Vi har full pendling i både borrbom och bandbäraren, med 6 m system, vilket möjliggör både horisontell och vertikal borrning.