Kraftiga verktyg till starka människor..

Hilti har tidigt upprättat tekniska specifikationer för att säkerställa en hög kvalitetsstandard på sina patroner och undvika farliga nivåer av ackumulering av krut. Hilti.se