Skatteverket hanterar skatteärenden för medborgare och företag, folkbokföring, fastighetstaxering.