Trots att Spriders grundkonstruktion är över 25 år gammal har kontinuerliga förbättringar gjort att dagens maskin inte har en enda komponent gemensam med den första.

Tlf: +46(0)322-666820