Vi bryr oss inte så mycket om vita dukar eller från vilket håll vi serverar vinet. Vi lägger istället all energi på våra tapas, råvaror och självklart på dig.
Framför allt – kom som du är!

08 - 509 259 96