New Trade Markets hjälper svenska och nordiska företag med export och utlandsetablering på marknader över hela världen.