utför marknadsvärderingar av de flesta typer av objekt
Behov av marknadsvärderingar kan finnas vid belåning, ny – om – och tillbyggnad, bodelning, arvsskiften ,inlösen mm.

070-581 80 78