Vår affärsidé – en av de främsta på byggvaror.
Beijer ska till företagskunder erbjuda lösningar kring byggprodukter som leder till att öka deras konkurrenskraft på marknaden