Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige.