Business Sweden underlättar för små företag att växa och ta sig ut i världen till ex. Export.