Välkommen till IBB AB.
Vi arbetar med montage, service, försäljning av automat tvättar, gds-utrustning,
kemiska & biologiska reningsverk och kemikalier.