Netauktion säljer via nätauktion egendom för företag, konkursförvaltare, dödsbon, leasingbolag, mm.