Det finns en hel del uppenbara fördelar att använda borr- eller pålmaster kontra vanliga traditionella borriggar eller pålkranar.

+46 0224-138 10