Copper Bolaget är ett gammalt företag från 1950 talet som har bedrivit copper tillverkning.